September 2020

Oregairu Shin Bahasa Indonesia & English

Baca Oregairu Shin Volume 1 disini: Prelude   |  English Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3  Baca Oregairu Shin Volume 2 : Prelude   | English C...

fatkhur 25 Sep, 2020 22

Lokasi Prom & Kencan Hachiman Yukino di Oregairu Season 3 / Volume 14

Lokasi Prom & Kencan Hachiman Yukino di Oregairu Season 3 / Volume 14  Assalamualaikum, Halo apa kabar kalian semua? Semoga kalian dala...

fatkhur 18 Sep, 2020 3